Een voedselbos in Begijnendijk

Corona Problemen  zijn er om opgelost te worden… 

Rondkomen met een lager inkomen, immuniteit opkrikken met kwaliteitsvol voedsel en dit dichtbij huis, voldoende groene ruimte als plek om te herademen, kleine en grote kinderen leren tuinieren,  tuinwijsheid uitwisselen tussen jong en oud,  op speelse wijze leren over wat echt voedsel is…   

Wat als we als Gemeente hierop een antwoord kunnen geven door de creatie van een samentuin plekken en een voedselbos.   

Voel jij je geroepen hieraan deel te nemen en je steentje bij te dragen ? Laat van je horen!

Wat is een voedselbos?

Kijk ook eens naar https://www.voedselbos.eu/voedselbos/wat-is-een-voedselbos.html en https://www.natuurpunt.be/pagina/voedselbosnetwerk-cvn

Een voedselbos is een vorm van duurzame landbouw die aansluit bij de permacultuur. Daarin vormen bomen, struiken, planten en kruiden meerdere lagen aan eetbare gewassen. Omdat we in een voedselbos samenwerken met de natuur en er niet tegen ingaan, is er een hoge biodiversiteit. Dit is niet enkel goed voor onze insecten en andere dieren, maar ook een leuke plek om als mens in te vertoeven, gecombineerd met voedselproductie. Net als in een natuurlijk bos heb je minder arbeid en technische ingrepen nodig en is het gebruik van kunstmest overbodig. (bron)

Voordelen van een voedselbos:

  • Mensen dichter bij de natuur brengen
  • Lokale en duurzame eco-oase
  • Nieuwe manier van leven, wonen en werken
  • Respect voor mens, dier en plant
  • Agro-permaculltuur
  • Herstel van de bodem gecombineerd met voedselvoorziening
  • Nuttig voor waterhuishouding, temperatuurregelaar en biodiversiteit
  • Samen leren, educatieve samenwerking met basisscholen

Wat kan je zoal vinden in een voedselbos?

Veel, heel veel. We platen in zeven verschillende hoogtes aan. Grote en kleine bomen, struiken, bodembedekkers, wortels en knollen, klimplanten en kruiden. Idealiter combineren we dit meteen waterelement. Bijtjes ondersteunen het bos (en ze geven honing).

Wat ook bij een voedselbos hoort is: samentuinieren.

Wat is een samentuin?

Kijk ook eens naar: https://www.velt.be/samentuinen/wat-een-samentuin

Een samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Velt bedacht het idee ‘samentuinen’ en ondersteunt sinds 2006 al meer dan 130 samentuinen.

Samen tuinieren

‘Samen’ staat voor diversiteit en voor ‘samen doen’. Jong of oud, rijk of arm, autochtoon of allochtoon, alleen of met je gezin, meer of minder mobiel… iedereen is welkom in een samentuin. In sommige tuinen krijgt elke tuinier een eigen perceeltje en beheert hij samen met de groep enkele gezamenlijke plekken zoals paden, een tuinhuis en randbeplanting.

Op andere plaatsen werkt iedereen samen op de volledige oppervlakte van de tuin. In een samentuin beslist de tuiniersgroep, in overleg, over het wel en wee van de tuin. Mensen leren (weer) hoe ons voedsel groeit en leren tuinieren. Zowel van elkaar als door het volgen van cursussen. Óf van de praktijkbegeleider die vaak helpt bij de opstart.

Op een ecologische manier

In een samentuin werken de tuiniers ecologisch. Ze gaan zorgzaam om met bodem, water, oogst en natuur. In een samentuin komen er geen kunstmest en pesticiden aan te pas, wat goed is voor het natuurlijke evenwicht. De samentuiniers maken hun tuingrond vruchtbaar door hem te voeden met compost of groenbemesters en door hem alleen oppervlakkig te bewerken.

Een mulchlaag voorkomt uitdroging en onkruidgroei en geeft geleidelijk voedingsstoffen vrij. Voor dieren zijn er speciale plekjes: nestkastjes, een insectenhotel, een strook inheemse planten. Er gaat niets verloren, door de oogst goed te spreiden, te verdelen of in te maken en door oogstresten te composteren.