Ecolet – composttoilet

Water besparen… niet alleen uit economische overwegingen, maar steeds meer uit noodzaak. Omdat de zomers droger worden. Het klimaat is niet meer wat het geweest is. Heb je al eens aan een composttoilet gedacht? Dat is meer dan alleen water besparen. Geert Bogaert uit Wijgmaal installeert deze systemen – ook in Begijnendijk.

Natuurlijke kringlopen

Hoe minder we van onze ontlasting zien, hoe beter, zo lijkt het wel. Een hardnekkig taboe in onze moderne samenleving. Wat er gebeurt met wat we door het toilet spoelen, daar staan we liever niet bij stil. Toch zijn we ervan overtuigd dat we hygiënisch en proper tewerk gaan. Klopt dat ook?

Hoe werkt het?

Naast de vele liters (drink)water die we nodig hebben om onze ontlasting door het riool te spoelen en de infrastructuur en energie die nodig is om dit afvalwater te zuiveren, is er nog een ander probleem. Organische stoffen (stikstof, fosfor,…) die nodig zijn om de bodem vruchtbaar te maken, blijken uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht te komen, waar ze erg verstorend werken. Terwijl tegelijkertijd onze bodem verarmt en onvruchtbaar wordt door het gebruik van kunstmeststoffen en pesticiden. Hoe kunnen we dit beter aanpakken?

Door onze mest te composteren samen met ander organisch materiaal, lossen we het probleem van waterverspilling en -vervuiling op en geven we aan de bodem een ideale voedingsstof terug.

De natuurlijke kringloop terug sluiten en water sparen, kan simpel zijn.

Welkom bij het ecotoilet!

In een natuurlijke kringloop zetten planten en bomen water en voedingsstoffen die ze in de bodem vinden m.b.v. zonlicht en kooldioxide om in plantengroei, vruchten, groenten, granen en noten. Die vormen op hun beurt weer het basisvoedsel voor mens en dier. Kleine diertjes, bacteriën en schimmels zetten alle organisch afval, zoals plantenresten om in nieuwe voedingsstoffen.

Onze voeding en ontlasting maken deel uit van deze natuurlijke kringloop. Wat we opeten, groeit in de natuur en wat we in het toilet achterlaten kan nieuwe voedingsstof worden voor de bodem. Tenminste, als je een ecotoilet gebruikt.

Een ecotoilet houdt onze waardevolle mest bij, in plaats van alles weg te spoelen in de riool. Het gebruikt geen water, maar plantaardig strooisel om urine en geurtjes te absorberen. Kleine diertjes, bacteriën en schimmels zetten de mengeling van strooisel, urine en uitwerpselen om in nieuwe voedingsstoffen, net zoals in de natuur. Dit gebeurt tijdens een goed bewaakt en langdurig composteringsproces. Na 2 jaar heb je een veilige, naar bosgrond ruikende compost die je aan de planten, bloemen en bomen in je tuin kan geven.

ECOLET, hoe het begon

Enkele jaren geleden werd een zelfgemaakt composttoilet in gebruik genomen bij Geert en Martine in Wijgmaal. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen.

Ecolet bij Geert Bogaert

Het was een creatieve oplossing voor een tekort aan regenwater, dat werd gebruikt voor de watergespoelde toiletten, de was en de tuin. Steeds meer en langere droogteperiodes, in combinatie met een oude, kleine regenwaterput, waren er de oorzaak van dat die steeds vaker leeg kwam te staan.
Het gebruik van regenwater voor de toiletten beliep 60% à 70% van het totale regenwaterverbruik.
Zij kozen ervoor het verbruik te verminderen met een ecotoilet in plaats van een nieuwe en grotere regenwaterput te steken.

Ze waren al snel enthousiast over deze oplossing.
Voor de was en de tuin bood hun oude regenwaterput wel voldoende volume. Bovendien konden zij het als fervente moestuiniers erg waarderen dat ze nu een bijkomende en verrijkende bron hadden voor compost (die ze anders moesten aankopen).

Het vroeg een kleine aanpassing om meer met de eigen mest geconfronteerd te worden. Maar het heeft iets ‘down to earth’, zeggen ze. Het is ook bevredigend, te weten dat je uitwerpselen deel kunnen zijn van een natuurlijke kringloop.

Het composttoilet werd af en toe ook gebruikt op plaatselijke klimaatevents zoals Klimaatcamping en KlimaatOsfeer. Dit bracht hen op het idee om ECO-toiletten als praktische ondersteuning aan te bieden aan de grootste (klimaat)betoging ooit in Leuven.

Ecolet Leuven

Geert ontwierp een plan voor drie ecotoiletten, vond een werkruimte en stelde een samenwerking voor aan de Leuvense klimaatjongeren. De stad verleende toelating voor de plaatsing van de ecotoiletten op het Ladeuzeplein gedurende de Klimaatmars. Op één week tijd slaagde een groep entoesiaste jongeren onder begeleiding van Geert erin om alles klaar te krijgen.

De voorbereide panelen stonden na wat schroeven al snel in mekaar. Op elke werksessie waren een 5-tal jongeren aanwezig. Sommigen leren voor het eerst een boormachine hanteren. De toiletbrillen werden gemaakt van de zitjes van oude klasstoelen.

Klimaatslogans vormden de ‘finishing touch’. Op 7 februari 2019 dienden ze op het Ladeuzeplein in Leuven voor de jonge klimaatbetogers die een plasje moesten doen.

Geert besloot de ecotoiletten verder te promoten voor gebruik op kleine evenementen. De klimaattoiletten werden getransformeerd tot een aantrekkelijk infopunt en uitgeleend aan o.a. het ‘Maak het mee’ festival in Leuven, aan klimaatcampings en andere buitenevenementen voor scholen, Steiner Rock, enz.

De ecotoiletten, kortweg ECOLET, werden het eerste ‘product’ van zijn pas gestarte bedrijf. Geert maakt ECOLET-toiletten voor verhuur en verkoop aan particulieren en organisaties.

Het bedrijf heet ‘ECO projecten’ en realiseert ‘low tech’-projecten met het oog op water-, energie- of materiaalbesparing.
ECOLET past volledig in dat plaatje.

Ondertussen zijn er al een aantal ECOLET-modellen ontwikkeld voor verschillende toepassingen: voor in huis en buitenhuis, voor events, voor volks- of samentuinen, voor (bezoekers van) natuurdomeinen.

Meer weten? Vraag de folder aan.

016/20.78.41

geertbogaert18@gmail.com