Woonloket van start

Bron: Folderkant Begijnendijk januari 2020

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en de goedkeuring van het klimaatactieplan engageert het gemeente- bestuur zich, net als vele andere Vlaamse gemeenten, om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% te verminderen. Huishoudens en particulier vervoer maken ongeveer 92% van de totale CO2-uitstoot in de gemeente uit, waardoor alle inwoners een inspanning moeten leveren om dit ambitieuze doel te reali- seren. Een reductie van 20% CO2 behaal je echter niet alleen door even het licht uit te schakelen. Een doordachte aanpak en concrete acties zijn noodzakelijk.

Woonloket van start

Om het bestuur te ondersteunen bij het gemeentelijk woonbeleid en alle inwoners informatie aan te bieden over premies, huis- vesting, huuraangelegenheden, rationeel energieverbruik, duur- zaam (ver)bouwen en sociaal huren, kopen en lenen, werd in zitting van de gemeenteraad van augustus 2019 beslist aan te sluiten bij het intergemeentelijke woonproject ‘Wonen aan de Dij- le Noord’. Dankzij deze samenwerking kan je elke maandag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 u op afspraak in het gemeen- tehuis bij de woonconsulent terecht voor gratis en onafhankelijk advies over wonen, energie en huisvesting. Hij kan jou niet alleen door het doolhof van isolatie- en renovatiepremies gidsen, maar ook ondersteuning bieden bij alle andere vragen over wonen. Denk maar aan levenslang wonen, aangepast wonen, sociale huisvesting, huur- en verhuurvragen, woningkwaliteit, verwaar- lozing en leegstand.

Ben je van plan jouw huis te renoveren of aan te passen aan jouw leeftijd en wil je weten welke premies van toepassing zijn? Ga je op zoek naar een voordeliger energiecontract of een sociale wo- ning? Wil je graag weten hoe je een energieprestatiecertificaat of conformiteitsattest kan verkrijgen, een huurcontract opstelt, vochtproblemen in jouw huurwoning aanpakt of een huurcontract opzegt? Maak dan zeker een afspraak met de woonconsulent via GSM 0496 25 85 28 of woonloket@begijnendijk.be om langs te gaan bij het woonloket. Korte vragen kan je ook via telefoon of e-mail stellen. Heb je interesse in premies? Vergeet dan zeker niet jouw twee laatste aanslagbiljetten en beschikbare facturen mee te nemen. Dit project wordt gerealiseerd door IGO in sa- menwerking met de deelnemende gemeenten en met steun van

provincie Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen.

Hoe scoort jouw dak?

Om zoveel mogelijk mensen, bedrijven, verenigingen, scholen en overheden te overtuigen om mee te investeren in groene ener- gie lanceerde de Vlaamse overheid begin 2017 de ‘Zonnekaart Vlaanderen’. Deze online toepassing toont of jouw dak ‘ideaal’, ‘bruikbaar’ of ‘beperkt of niet bruikbaar’ is voor zonne-energie. Alles hangt af van de oriëntatie en de helling van het dak en de schaduwen. Daarnaast krijg je ook een inschatting van de kostprijs van de installatie, de terugverdientijd en de jaarlijkse besparing op energiekosten en CO2-uitstoot.

De toepassing maakt een eerste inschatting van hoe geschikt jouw gebouw is voor zonne-energie. De resultaten worden be- rekend aan de hand van nauwkeurige hoogtemetingen die tus- sen februari 2013 en maart 2015 in heel Vlaanderen gebeurde. Het is dus momentopname. De toepassing doet geen uitspraak over technische aspecten, zoals de stabiliteit van jouw dak of gebouw, bestaande dakvensters en/of zonne-installaties die er al liggen. Al vanaf 5 m2 zonrijke dakoppervlakte kan het de moeite zijn om een zonneboiler of kleine installatie met zonnepanelen te plaatsen. Zelfs op zonnige herfst- en winterdagen zijn er goede opbrengsten mogelijk. Wil je graag weten of jouw dak geschikt is voor zonne-energie? Surf dan naar www.energiesparen.be/zon- nekaart en geef jouw adres in.

Meer info?

dienst omgeving en wonen tel. 016 53 66 62 omgeving@begijnendijk.be