Afgesneden Demerbochten worden terug aangesloten

Bron: Sigmaplan.be

In de week van 3 februari start de aannemer van De Vlaamse Waterweg nv in Begijnendijk, Aarschot en Rotselaar met voorbereidende werken, om later dit jaar vijf meanders opnieuw aan te sluiten op de Demer. Tegen juni 2020 moeten de werken achter de rug zijn. Dan varen de deelnemers aan Expeditie Natuurpunt langs de meanders.

Het Sigmaproject Demervallei sluit tientallen afgesneden bochten van de Demer opnieuw aan op de rivier. Dat heeft een dubbel effect. Enerzijds geven de bochten extra stroomruimte aan de rivier, wat een troef is om hoge waterpeilen op te vangen. Anderzijds hebben de meanders een positief effect op de verdroging in de vallei. Daarmee biedt het Sigmaproject Demervallei – en het Sigmaplan als geheel – een antwoord op de gevolgen van de klimaatverandering.

Dankzij de heraansluiting van de oude meanders zal een ecologisch waardevolle riviervallei met een extra lengte van 11 kilometer ontstaan, bovenop de huidige lengte van 34 kilometer. Zeldzame gasten zoals de bever, de roerdomp en de kwartelkoning hopen we hier meer en meer te mogen verwelkomen.

Voorbereidende werken

De eerste stap in aanloop naar het aansluiten van de meanders is het vrijmaken van het terrein errond. De bomen en struiken rond de meanders worden weggehaald en de omliggende percelen krijgen een schoonmaakbeurt. Het vrijmaken van het terrein heeft twee doelen: het is nodig om de werfzone te creëren en om het open valleilandschap te helpen herstellen. De bomen die hier verdwijnen, worden elders binnen het Sigmaplan gecompenseerd.

Meanders aansluiten

De vijf meanders waarover het gaat, kunnen met beperkte ingrepen opnieuw aangesloten worden op de Demer. Ze liggen op het grondgebied van Begijnendijk, Aarschot en Rotselaar (zie kaartjes hieronder). We beginnen met de meander in Betekom (Begijnendijk).

Door de oude meanders opnieuw tot op de bedding uit te graven, kunnen we de Demer en de meanders via doorsteken of kokers opnieuw met elkaar verbinden. Waar de dijk of het Demerpad langs de Demer loopt, zal het pad na de heraansluiting van de meanders verlegd worden en plaatselijk niet meer langs de Demer, maar rond de meanders lopen. Ook zal de Demer in haar huidige loop op bepaalde plaatsen (gedeeltelijk) gedempt worden.

Ter hoogte van de meander in Rotselaar wordt in de Demer een drempel gelegd. Waar nodig zijn in het project veiligheidsmaatregelen voorzien om eventuele piekwaterstanden op te vangen, zodat het omliggende valleigebied in Betekom en Rotselaar geen gevolgen ondervindt van de ingrepen

Demer Drempel
Drempels in de Demer om piekwaterstanden op te vangen

De meanders in Begijnendi

Demer Sigmaplan
Sigmaplan Demer – in het rood de werken die uitgevoerd zullen worden

De werken zullen zorgen voor tijdelijke overlast (doorgaand werfverkeer) in de omliggende straten. Het fietsknooppuntennetwerk, de fiets- en wandelroute ‘Demerpad’ en enkele mountainbikeroutes zullen tijdelijk onderbroken zijn. Daarvoor wordt een omleiding voorzien.